Sponsorpakketten

Sponsorpakketten Vrienden van de Lichtjesroute

Jaarlijkse bijdrage
100€
-Ontvangst van nieuwsbrief
-Vermelding op website
500€
-Ontvangst van nieuwsbrief
-Speciale vermelding op website
-Vermelding in lijst op de achterkant van de vrachtwagen (foto rechts)
-Bij aanmelding 5 boeken “Lichtjesroute 25 jaar”.
1000€
-Ontvangst van nieuwsbrief
-Speciale vermelding op Website
-Grote vermelding op de hef-arm van de hoogwerker (Slechts enkele plaatsen beschikbaar)
-Bij aanmelding 10 boeken “Lichtjesroute 25 jaar”.

Foto Piet Spijker
Aanmelding: info@vriendenvandelichtjesroute.nl