22/08 2022

Wheelstour 2022

Wheelstour 2022 (below in english)

Doe de Lichtjesroute op een unieke manier!

Ga mee met de speciale Wheelstour op woensdag 21, woensdag 28 september of dinsdag 4 oktober 2022.. U rijdt dan met een authentiek legervoertuig de Lichtjesroute en krijgt een rondleiding bij ons clubhuis. De tour wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Voor wie?

Voor jong& oud!

Waar & wanneer?

Verzamelen bij het clubgebouw: Pastoriestraat 108, 5623 AT Eindhoven

woensdag 21, woensdag 28 september of dinsdag 4 oktober 2022

Wat kost het?

25 euro per persoon. Kinderen van 3 tot 12 jaar 12,50 per persoon. De opbrengst gaat volledig naar de Lichtjesroute.

Aanmelden

Kan tot twee dagen voor datum van de tour  per e-mail: wheelstour@vriendenvandelichtjesroute.nl

Vermeld op welke datum je mee wilt en met hoeveel personen je komt. Betaling bij voorkeur per overschrijving naar NL46RABO0170066223 t.n.v. van Stichting Vrienden van Lichtjesroute.
Er is ook de mogelijkheid om dit contant (en bij voorkeur gepast) te betalen bij aanvang van de activiteit.

Programma

19.45-20.15 uur: verzamelen bij Pastoriestraat 108, Eindhoven

20.15 uur: vertrek Wheelstour

22.00 uur: Einde rondrit

22.00-23.00 uur: rondleiding en napraten bij een hapje en drankje.

Er is beperkte parkeergelegenheid aan de Pastoriestraat.  In de nabije omgeving kunt u uw auto gratis parkeren bij de moskee aan de Robbenstraat 2 (5 minuten lopen). Op de Woenselse Markt kunt u betaald parkeren (tot 21.00 uur en eveneens 5 minuten lopen). Komt u met de bus? Dan neemt u buslijn 2 en stapt uit bij de halte Petruskerk.

 

Wheelstour 2022

Do the Lichtjesroute in a unique way!

Join this year’s special Wheelstour on Wednesday 21, Wednesday 28 September or Tuesday 4 October 2022. You will drive the Lichtjesroute in an authentic army vehicle and get a tour of our clubhouse. The tour is concluded with a snack and drink.

For whom?

For young & old!

Where & when?

Meet at the clubhouse: Pastoriestraat 108, 5623 AT Eindhoven

Wednesday 21, Wednesday 28 September or Tuesday 4 October 2022

What does it cost?

25 euro per person. Children from 3 to 12 years 12,50 per person. This goes entirely to the Lichtjesroute.

Sign up

You can sign up until two days before the date of the tour by e-mail: wheelstour@vriendenvandelichtjesroute.nl

Please mention on which date you want to go and with how many persons you are coming. Payment preferably by bank transfer to NL46RABO0170066223 in the name of Stichting Vrienden van Lichtjesroute.
There is also a possibility to pay in cash (preferably exact change) at the start of the activity.

Programme

19.45-20.15 hrs: gathering at Pastoriestraat 108, Eindhoven

20.15 hrs: departure Wheelstour

22:00 end of the tour

22.00-23.00: guided tour and after-dinner drink and snack.

There is limited parking space on the Pastoriestraat.  In the vicinity you can park your car for free at the mosque at Robbenstraat 2 (5 minutes walk). On the Woenselse Markt you can park for a fee (until 21.00 hours and also a 5-minute walk). Coming by bus? Take bus line 2 and get off at the stop Petruskerk.

 

16/11 2020

Overlijden Harry van Raaij

Met veel droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Harry van Raaij, ons zeer gewaardeerde lid van het Comité van Aanbeveling. Hij was altijd zeer begaan met de Lichtjesroute.

In 2010, toen 10km kabel gestolen werd, is hij persoonlijk een dag gekomen om stekkers aan de nieuwe kabels te bevestigen. Wij zullen zijn positiviteit en betrokkenheid missen en wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur en coördinatoren Stichting Lichtjesroute.